GOODWILL LEGAL

(0 opinions)
INFORMATION
Zapewniamy obsługę oraz doradztwo prawne w wielu dziedzinach (między innymi prawo: gospodarcze, finansowe, handlowe, cywilne, zamówień publicznych oraz e-commerce), dzięki czemu interesy Klienta zostają w sposób stały zabezpieczone.
VERIFICATION
E-mail address of the channel operator has been verified
Bank information of the channel operator has not been verified
Telephone number of the channel operator has not been verified
Identity document of the channel operator has not been verified
The channel operator does not yet have a positive opinion from other users of the platform
About this channel
Doradztwo prawne

Analiza problemu prawnego oraz organizacja spotkań z podmiotami świadczącymi pomoc prawną w odpowiednim zakresie.

 
Analiza

Przeprowadzamy dokładną i wielowymiarową analizę sytuacji prawnej Klienta oraz wskazujemy najlepsze strategie i metody działania.

Doradztwo

Zapewniamy obsługę oraz doradztwo prawne w wielu dziedzinach (między innymi prawo: gospodarcze, finansowe, handlowe, cywilne, zamówień publicznych oraz e-commerce), dzięki czemu interesy Klienta zostają w sposób stały zabezpieczone.

Wsparcie

Udzielana przez nas pomoc prawna może mieć charakter doraźnych jednorazowych konsultacji, jak również ciągłego wsparcia prawnego. Oferujemy pomoc prawną:

 • dotyczącą przygotowywania pism, dokumentów i wniosków,
 • w sprawach sądowych i pozasądowych,
 • w mediacjach i negocjacjach.

Klientom korzystającym z pakietów zapewniamy pomoc prawną w postaci nielimitowanych konsultacji telefonicznych, mailowych bądź w biurze Goodwill Consulting, podczas umówionych wcześniej spotkań.

Klientom indywidualnym korzystającym z Pakietu Basic zapewniamy:

 • konsultacje i opinię odnośnie podpisywanych przez Klienta umów (np. z instytucjami finansowymi, najemcami etc.),
 • wsparcie prawne w sporach reklamacyjnych.

Klientom biznesowym korzystającym z Pakietu Basic Firma oferujemy:

 • wsparcie prawne w sporach reklamacyjnych
 • projektowanie, analizę i opiniowanie umów,
 • zakładanie spółek, sporządzanie projektów umów i statutów spółek oraz regulaminów ich organów,
 • obsługę prawną organów spółek kapitałowych, wsparcie procesów decyzyjnych zarządów spółek kapitałowych, szkolenia pracowników i/lub współpracowników przedsiębiorców w zakresie obowiązujących na ich stanowiskach regulacji prawnych,
 • wsparcie w zakresie prawa pracy — pomoc prawną dotycząca zarówno kwestii indywidualnych, jak również związanych z restrukturyzacją całych zakładów pracy, w szczególności: sporządzanie projektów umów, pism i regulaminów, a także reprezentowanie Klienta w procesach przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych, rozstrzyganie sporów z pracownikami,
 • pomoc w windykacji należności pieniężnych, analizę stanu sprawy oraz sytuacji majątkowej dłużnika, kierowanie wezwań do zapłaty oraz wykonywanie monitów telefonicznych do dłużnika,
 • podejmowanie kroków na drodze polubownej i formalnoprawnej, zmierzających do odzyskania pieniędzy od dłużników, w tym: reprezentowanie Klienta w negocjacjach z dłużnikami/wierzycielami; prowadzenie postępowań sądowych w sprawach o zapłatę; reprezentowanie wierzycieli/dłużników w postępowaniach egzekucyjnych oraz monitoring ich przebiegu.

Klientom korzystającym z opcji Prawnik Max zapewniamy specjalistyczne wsparcie w nielimitowanym wymiarze godzin oraz pełną i stałą opiekę prawną.

Kredyty frankowe

Zajmujemy się pomocą w odzyskiwaniu nadpłat na walutowych umowach kredytowych w euro lub franku szwajcarskim:

 • Przeprowadzamy audyt umowy celem sprawdzenia czy zawiera klauzule abuzywne,
 • Na podstawie dokumentów z Banku dokonujemy wyliczeń nadpłat, które powstały na umowie kredytowej,
 • Sporządzamy wezwanie do zapłaty i przesyłamy do Banku,
 • W pełni prowadzimy proces Klienta i reprezentujemy go przed Sądem,
 • Prócz odzyskiwania nadpłat na walutowych umowach kredytowych również zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie pobranych składek na poczet Ubezpieczeń Niskiego Wkładu Własnego.

Początkowo sprawdzamy umowę Klienta oraz oceniamy, czy kwalifikuje się do walki z Bankiem. Zajmujemy się tylko takimi sprawami, które wiemy, że możemy wygrać. Obecnie prowadzimy kilkadziesiąt spraw wspierając Frankowiczów. Na swoim koncie posiadamy również pozytywne i prawomocne wyroki dla naszych Klientów, dzięki czemu, doskonale wiemy, jaką drogę i strategię objąć przy kolejnych rozprawach w Sądzie.

Prowadzimy również mediacje i ugody w kwestii walutowych umów kredytowych. Nasi prawnicy, doradzą również, co zrobić, aby zatrzymać bieg przedawnienia, gdyż należy pamiętać, iż przy kredytach hipotecznych w euro i we franku szwajcarskim liczy się czas działania.

Rodo

Przeprowadzamy pełny proces związany z wdrożeniem zaleceń Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 25.05.2018 r. Działania obejmują 3 główne etapy:

 • Audyt przedwdrożeniowy,
 • Wsparcie eksperckie w zakresie prawnym i organizacyjno- procesowym
 • Szkolenie pracowników.


Nasze produkty:

ABO LEX – w ramach miesięcznego abonamentu zapewniamy Państwu kompleksową obsługę prawną, dostosowaną do indywidualnych potrzeb.

RODO – zapewniamy wdrożenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych.

CHF – reprezentujemy frankowiczów w sporach z bankami.

OL – odzyskujemy niesłusznie pobrane opłaty likwidacyjne z polisolokat,
dodatkowo dzięki dostępowi do prawników różnych specjalizacji jesteśmy w stanie wykonać każda usługę prawną.

 

Offers

Doradztwo prawne

Analiza problemu prawnego oraz organizacja spotkań z podmiotami świadczącymi pomoc prawną w odpowiednim zakresie. more

10 min 14.00 ONL
Ask

Upcoming broadcasts

The channel does not have any scheduled broadcasts